1. 1
 2. 2
  Sumedžiotų žvėrių priėmimo sąlygos
 3. 3
  Sumedžiotų žvėrių pirminio apdorojimo instrukcija
 4. 4
  Kontaktai
 5. 5
  Žvėrienos priėmimotvarka
 6. 6
 7. 7

Sumedžiotų žvėrių pirminio apdorojimo ir laikymo instrukcija

Perdirbimui sumedžiotas žvėris perduodamas neluptas!!! Stirnų, elnių ir briedžių galvos ir kojos atskiriamos iki sąnario. Šernai būtinai turi būti pristatomi su galvomis ir kojomis.

Per valandą nuo gyvūno sumedžiojimo nuleidžiamas kraujas ir išimami vidaus organai atveriant krūtinės ertmę iki krūtinkaulio.

Kol sumedžiotas žvėris paimamas tolesniam transportavimui, užtikrinti sumedžioto žvėries laikymą vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Pakabinti ar paguldyti taip, kad kiek galima geriau atvėstų! Užtikrinti, kad prie jo nepatektų vabzdžiai, musės, laukiniai graužikai.

Jei neatliekamas pirminis sumedžioto žvėries apdorojimas ir / ar laikymas ir konstatuojama, kad jis ėmė gesti, sumedžiotas žvėris utilizuojamas.

Sumedžiotas žvėris utilizuojamas ir konstatavus trichineliozę.