1. 1
 2. 2
  Medījuma pieņemšanas nosacījumi
 3. 3
  Medījuma pirmsapstrādes instrukcija
 4. 4
  Kontakti
 5. 5
  Medījuma pieņemšanas kārtība
 6. 6
 7. 7

Medījuma pieņemšanas kārtība

 1. Šoferis veic medījuma pirmreizējo apskati;
 2. Tiek noformēts pieņemšanas-nodošanas akts un viens ekseplārs atstāts medījuma pārdevējam;
 3. Medījumam tiek pievienots akta numurs, lai to pēc tam varētu identificēt;
 4. Noslēgts līgums;
 5. Medījuma svars tiek noteikts ķermenim bez ādas pārstrādes uzņēmumā;
 6. Pēc datu saņemšanas no pārstrādes uzņēmuma, pilnībā aizpildīta pieņemšanas-nodošanas akts eksemplārs tiek izsniegts pārdevējam (pa pastu, e-pastu, personīgi);
 7. Pārdevējs-juridiska persona (SIA, IU, ZS, Biedrības), pamatojoties uz pieņemšanas-nodošanas aktā esošo informāciju, izraksta rēķinu vai pavadzīmi;
 8. Pārdevējam-fiziskai personai, tiek izsniegts "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātām summām", ieturēts un pārskaitīts Iedzīvotāju ienākumu nodoklis (24%).

Medījumam pievienojamie dokumenti:

 • Medību licences augšdaļa;
 • Deklarācija par medījuma sākotnējo apskati.