1. 1
 2. 2
  Medījuma pieņemšanas nosacījumi
 3. 3
  Medījuma pirmsapstrādes instrukcija
 4. 4
  Kontakti
 5. 5
  Medījuma pieņemšanas kārtība
 6. 6
 7. 7

Medījuma pirmsapstrādes un uzglabāšanas instrukcija

Lai nerastos domstarpības par kvalitātes jautājumiem starp medījuma pārdevēju un medījuma iepircēju, pirms medījumu nodošanas uzpircējam, ir jāsagatavo medījums pārdošanai, ievērojot sekojošas prasības:

 • Medījums pārstrādei jānodod nedīrāts!!! Strinām, aļņiem un briežiem atdalīt galvas un kājas līdz locītavai.
 • Stundas laikā pēc dzīvnieka nomedīšanas nolaist asinis un izņemt visus iekšējos orgānus, atverot krūšu dobumu līdz krūšu kaulam. Iekšējos orgānus atdalīt virzienā no astes uz galvu.
 • Līdz medījuma pieņemšanai tālākai transportēšanai, nodrošināt medījuma novietošanu vēsā, labi vēdināmā vietā. Pakārt vai noguldīt tā, lai tas pēc iespējas labāk atdziest! Nodrošināt, lai tam nepiekļūst kukaiņi, mušas, savvaļas grauzēji.
 • Gadījumā, ja medījumam nav veikta atbilstoša pirmapstrāde un/vai uzglabāšana un tiek konstatēts, ka tas ir sācis bojāties, tiek veikta medījuma utalizācija.